Kancelarie | Wynagrodzenie
15788
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15788,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

W zakresie wynagrodzenia za świadczone usługi prawne Kancelaria stosuje różnorodne systemy, dostosowując je do potrzeb naszych Klientów. Standardowo możliwe są następujące systemy rozliczeń:

  • ryczałt;
  • ryczałt z limitem godzin;
  • stawki godzinowe;
  • dodatek w postaci success fee.

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę każdego z wymienionych systemów wynagradzania.

Ryczałt

Stała obsługa prawna, prowadzenie konkretnej sprawy, sporządzenie opinii lub udzielenie porady – jeśli zakres zlecenia jest możliwy do określenia – rozliczane jest według stawek wynagrodzenia ryczałtowego. System ten jest korzystny dla Klientów, którzy pragną z góry znać koszty obsługi prawnej. Klient ma zapewnione wykonanie zleconej czynności oraz opiekę prawnika bez względu na ilość czasu niezbędnego do wykonania zlecenia. W dłuższych okresach czasu, przy stałej współpracy system ten okazuje się najtańszy. Jednocześnie system ten pozwala na zaplanowanie kosztów obsługi prawnej.

Przykładowe stawki :

– ustna porada prawna (spotkanie konsultacyjne) – w zakresie jednej kwestii prawnej – od 300zł,

– stała obsługa prawna – od 1.500zł + VAT – (w zależności od zakresu),

– zlecenie prowadzenia postępowania sądowego – rozliczenia zasadniczo oparte są na obowiązujących stawkach wynagrodzeń dla adwokatów i radców prawnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, jednak stawki te mogą w uzasadnionych wypadkach podlegać negocjacjom.

Ryczałt z limitem godzin

Dla klientów zainteresowanych stałą obsługą prawną Kancelaria oferuje system ryczałtowo – godzinowy z miesięcznym ryczałtem i oznaczonym limitem godzin pracy prawników w ramach ryczałtu. W razie wykorzystania limitu w danym miesiącu kolejne godziny rozliczane są według stawek godzinowych. Oferujemy ryczałty miesięczne 2, 8 i 16 godzinne. W ramach ryczałtu liczony jest faktyczny czas poświęcony na obsługę Klienta i załatwienie danej sprawy. System ten jest korzystny dlatego, że pozwala na ustalenie niższego ryczałtu i obniżenie kosztów dla Klienta w okresach, gdy Firma nie wymaga dużego wsparcia prawników, a jednocześnie zapewnia Klientowi możliwość wykorzystania Kancelarii w zwiększonym zakresie wtedy gdy jest to konieczne. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest również ustalenie innego limitu godzinowego w ryczałcie, w drodze indywidualnych negocjacji.

Stawki godzinowe

W niektórych sytuacjach oraz na życzenie Klienta stosujemy rozliczenia według stawek godzinowych. Dzięki systemowi rozliczeń godzinowych Klient płaci jedynie za czas rzeczywiście poświęcony na realizację jego zlecenia. W przypadku braku zleceń Klient nie ponosi żadnych kosztów. Dokładne rozliczenie z czasu pracy jest przedstawiane Klientowi na jego żądanie wraz z fakturą. System rozliczeń godzinowych jest systemem użytecznym dla Klientów w zasadzie wyłącznie przy okazyjnym korzystaniu z usług naszej Kancelarii. Klientom nastawionym na dłuższą współpracę proponujemy systemy rozliczeń ryczałtowych lub ryczałty z limitem godzin.

Success fee

W przypadku niektórych spraw, głównie procesów sądowych, Kancelaria może umówić się z klientem na wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie premia od sukcesu (uzyskanego wyniku procesu lub zgodnego z oczekiwaniami Klienta zakończenia innej sprawy).

Oferujemy Państwu naszą wiedzę, doświadczenie i pełne zaangażowanie w prowadzone sprawy.